دانلود مقاله و کتاب

مقاله ها و کتابهای موجود در این صفحه را می توانید دانلود نموده و برای دیگران بفرستید

________________________________

آغاز یک سراشیبی: از حذف یارانه ها تا تشدید تنازع قدرت و تسریع فروپاشی؟ نوشته دکتر آل حسین 24 دی 1389

________________________________________

راه نجات (1): کدامین سکولاریسم داروی درد ماست؟ – نسخه pdf

مقاله راه نجات (2): گذار از جنبش سبز به جنبش نجات نسخه phf

___________________________________________________

بحران جهانی و نولیبرالیسم وطنی BohranJahaniIran_PDF

احمد آل حسین – آذر 1387

___________________________________

– جمهوری اسلامی موز pdf

احمد آل حسین

_____________________________________________________

کتاب نئولیبرالیسم ایرانی (بخش۱و۲)

نوشته دکتر احمد سیف

می توانید از اینجا دانلود کنید